FlexVisie Uitzenden

Prywatność

FlexVisie Uitzenden to dynamiczna agencja pracy, która koncentruje się głównie na branży logistycznej oraz porodukcyjnej. Oprócz wspierania firm w zakresie payroll, FlexVisie chętnie odciąży również proces rekrutacji i selekcji. Ponieważ pracownicy mają wieloletnie doświadczenie i szeroką wiedzé, jak zapewnić Ci doradztwo i idealne dopasowanie do Twojego wolnego stanowiska. Oferowanie tych usług wymaga ścisłego oświadczenia o ochronie prywatności. Wynika to z faktu, że niektóre dane osobowe są niezbędne do działania FlexVisie. Dane osobowe są starannie przetwarzane przez FlexVisie i wybrane strony trzecie.

FlexVisie Uitzenden przetwarza szereg danych osobowych niezbędnych do realizacji swoich usług. Dotyczy to danych osobowych, których FlexVisie potrzebuje, aby umożliwić osobom poszukującym pracy kontakt z potencjalnym pracodawcą. Są one zwykle dostarczane przez osobę poszukującą pracy. Przetwarzane są następujące dane osobowe pracownika:

 • Imię i nazwisko;
 • Płeć;
 • Data urodzenia i miejsce urodzenia;
 • Dane adresowe;
 • Narodowość;
 • Stan cywilny;
 • Numer telefonu / numer telefonu komórkowego;
 • Adres e-mail;
 • Numer obsługi obywatelskiej;
 • Numer konta bankowego;
 • Historia emerytury;
 • Doświadczenia zawodowe i Edukacja / kursy;
 • Informacje o podatku od wynagrodzeń;
 • Informacja o przydatności pracownika na dane stanowisko.

 

Ponadto FlexVisie przetwarza również dane potencjalnego pracodawcy:

 • Szczegóły firmy;
 • Dane kontaktowe osoby kontaktowej;
 • Opisy stanowisk pracy.

 

FlexVisie Uitzenden przetwarza dane osobowe podane za pośrednictwem formularza kontaktowego lub zapytania ofertowego za pośrednictwem strony internetowej. Są to dane, które również zostały wskazane wcześniej w niniejszym oświadczeniu, takie jak adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu.

FlexVisie Uitzenden przetwarza dane osobowe zarówno pracownika, jak i pracodawcy w celu należytego wykonywania swojej pracy. Na przykład dane osób poszukujących pracy i pracowników FlexVisie Uitzenden są wykorzystywane do nawiązania kontaktu osoby poszukującej pracy z potencjalnym pracodawcą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie dostarczy tych danych, FlexVisie Uitzenden zażąda tych danych od administratora i je otrzyma. W takim przypadku FlexVisie Uitzenden wymaga, aby administrator zwrócił się do osoby, której dane dotyczą, o zgodę lub w inny sposób zapewnił prawnie uzasadnioną podstawę do przetwarzania danych. W takim przypadku dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia realizacji zlecenia zleconego przez Klienta. Wreszcie dane osobowe są gromadzone za pośrednictwem strony internetowej udostępnionej przez samą osobę, której dane dotyczą. Te dane osobowe są przetwarzane, aby móc udzielić żądanych informacji lub wyceny lub w inny sposób nawiązać kontakt z osobą, której dane dotyczą, w celach handlowych. FlexVisie Uitzenden będzie również przechowywać dane osobowe w zakresie niezbędnym do tego, aby w przyszłości móc kontaktować się z osobami zainteresowanymi ofertami handlowymi.
FlexVisie Uitzenden udostępnia dane osobowe stronom trzecim, gdy uzna to za niezbędne do prawidłowego wykonywania swojej działalności. Pomyśl o wymianie danych osobowych osoby poszukującej pracy z potencjalnym pracodawcą. Jest to z korzyścią dla osoby poszukującej pracy i zawsze z należytą starannością naszych pracowników. FlexVisie Uitzenden uważa, że przejrzystość jest ważna, dlatego poniżej zostanie pokrótce wyjaśnione, którym stronom trzecim udostępniane są dane. FlexVision Broadcasting działa za pośrednictwem Nocore Flex B.V. (w tym portal internetowy Nocore Online). Oznacza to, że dane osobowe przetwarzane między innymi w celu rejestracji czasu pracy, pośrednictwa, zarządzania i fakturowania w zakresie elastycznego zatrudnienia, które przetwarza FlexVisie Uitzenden, są głównie przechowywane w Nocore Flex B.V. Nocore Flex B.V. podjął odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu, utracie, nieupoważnionemu dostępowi, niepożądanemu ujawnieniu, nieuprawnionej modyfikacji lub w inny sposób niezgodnemu z prawem przetwarzaniu danych osobowych. Również dane osobowe, które nie są przetwarzane przez Nocore Flex B.V. są przetwarzane, są oczywiście przetwarzane ostrożnie. Firma FlexVisie Uitzenden podjęła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w odniesieniu do tych danych osobowych. Oprócz Nocore Flex B.V. FlexVisie Uitzenden korzysta również z Human Capital Care, która oferuje i realizuje usługę BHP w zakresie specjalistycznego doradztwa w czasie choroby w formie abonamentu. Firma FlexVisie Uitzenden nawiązała również współpracę z firmą Subadvies. Subadvies wykorzystuje dane osobowe między innymi do: sprawdzenia, czy FlexVisie Uitzenden kwalifikuje się do określonych programów dotacyjnych, aby móc ubiegać się o dotacje i przetwarzać wniosek o dotacje. FlexVisie Uitzenden w inny sposób nie udostępnia danych osobowych stronom trzecim, chyba że strony postanowią inaczej. Dlatego możesz mieć pewność, że FlexVisie Uitzenden nie będzie wynajmować ani sprzedawać Twoich danych osobowych stronom trzecim do ich własnych celów marketingowych. W przeciwnym razie firma FlexVisie Uitzenden będzie przekazywać dane osobowe stronom trzecim tylko w zakresie, w jakim jest do tego zobowiązana na mocy prawa lub orzeczenia sądu.
FlexVisie Uitzenden udostępnia dane osobowe stronom trzecim, gdy uzna to za niezbędne do prawidłowego wykonywania swojej działalności. Pomyśl o wymianie danych osobowych osoby poszukującej pracy z potencjalnym pracodawcą. Jest to z korzyścią dla osoby poszukującej pracy i zawsze z należytą starannością naszych pracowników. FlexVisie Uitzenden uważa, że przejrzystość jest ważna, dlatego poniżej zostanie pokrótce wyjaśnione, którym stronom trzecim udostępniane są dane. FlexVision Broadcasting działa za pośrednictwem Nocore Flex B.V. (w tym portal internetowy Nocore Online). Oznacza to, że dane osobowe przetwarzane między innymi w celu rejestracji czasu pracy, pośrednictwa, zarządzania i fakturowania w zakresie elastycznego zatrudnienia, które przetwarza FlexVisie Uitzenden, są głównie przechowywane w Nocore Flex B.V. Nocore Flex B.V. podjął odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu, utracie, nieupoważnionemu dostępowi, niepożądanemu ujawnieniu, nieuprawnionej modyfikacji lub w inny sposób niezgodnemu z prawem przetwarzaniu danych osobowych. Również dane osobowe, które nie są przetwarzane przez Nocore Flex B.V. są przetwarzane, są oczywiście przetwarzane ostrożnie. Firma FlexVisie Uitzenden podjęła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w odniesieniu do tych danych osobowych. Oprócz Nocore Flex B.V. FlexVisie Uitzenden korzysta również z Human Capital Care, która oferuje i realizuje usługę BHP w zakresie specjalistycznego doradztwa w czasie choroby w formie abonamentu. Firma FlexVisie Uitzenden nawiązała również współpracę z firmą Subadvies. Subadvies wykorzystuje dane osobowe między innymi do: sprawdzenia, czy FlexVisie Uitzenden kwalifikuje się do określonych programów dotacyjnych, aby móc ubiegać się o dotacje i przetwarzać wniosek o dotacje. FlexVisie Uitzenden w inny sposób nie udostępnia danych osobowych stronom trzecim, chyba że strony postanowią inaczej. Dlatego możesz mieć pewność, że FlexVisie Uitzenden nie będzie wynajmować ani sprzedawać Twoich danych osobowych stronom trzecim do ich własnych celów marketingowych. W przeciwnym razie firma FlexVisie Uitzenden będzie przekazywać dane osobowe stronom trzecim tylko w zakresie, w jakim jest do tego zobowiązana na mocy prawa lub orzeczenia sądu.

Aby chronić interesy wszystkich zainteresowanych stron, ważne jest, aby byli oni świadomi swoich praw dotyczących przetwarzania ich danych osobowych. Przejrzystość jest również ważną wartością dla FlexVisie Uitzenden. Każda osoba zainteresowana ma zawsze prawo skontaktować się bezpośrednio w celu omówienia zastrzeżeń i/lub obaw dotyczących przetwarzania danych.

Jeśli FlexVisie Uitzenden działa jako administrator danych osobowych dotyczących Pana/Pani danych osobowych, wówczas będzie ona osobiście i właściwie rozpatrywać Pana/Pani wniosek. Jeśli FlexVisie Uitzenden nie działa jako administrator danych osobowych, jest zobowiązana skierować Pana/Pani do odpowiedniego administratora danych. W takim przypadku FlexVisie Uitzenden dostarczy Pana/Pani odpowiednich informacji kontaktowych.

Można poprosić FlexVisie Uitzenden o zapewnienie dostępu do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. FlexVisie Uitzenden udzieli Pana/Pani żądanego dostępu i dostarczy dodatkowych informacji i wyjaśnień. Dotyczy to na przykład pytań dotyczących celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, osób trzecich zaangażowanych, okresów przechowywania itp. W określonych okolicznościach można również poprosić FlexVisie Uitzenden o przekazanie Pana/Pani danych osobowych w formie przenośnej, aby można je było przekazać innemu administratorowi danych. Jeśli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych opiera się wyłącznie na Pana/Pani zgodzie, można ją w dowolnym momencie wycofać. W przypadku wycofania zgody FlexVisie Uitzenden niezwłocznie przystąpi do usunięcia odpowiednich danych osobowych. Można również poprosić FlexVisie Uitzenden o poprawienie lub uzupełnienie danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe. FlexVisie Uitzenden poprawi lub uzupełni Pana/Pani dane osobowe na wniosek, chyba że dane osobowe są prawidłowe i kompletni. Jeśli Pana/Pani dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały przetworzone, wycofał(a) Pan/Pani zgodę na ich przetwarzanie lub zgłosił(a) Pan/Pani uzasadnione zastrzeżenia dotyczące przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, można poprosić o usunięcie Pana/Pani danych osobowych. FlexVisie Uitzenden oceni Pana/Pani wniosek i w przypadku uzasadnienia przystąpi niezwłocznie do usunięcia Pana/Pani danych osobowych. Ponadto można poprosić FlexVisie Uitzenden o ograniczenie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.

Witryna FlexVisie Uitzenden wykorzystuje pliki cookie. Są to małe pliki, które są umieszczane na komputerze użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej w celu przechowywania preferencji. Te preferencje są następnie prezentowane w przeglądarce internetowej. Za pomocą tych plików cookie firma FlexVisie Uitzenden może nadal optymalizować doświadczenia i doświadczenia swoich klientów. Aby zapoznać się z obszernym oświadczeniem dotyczącym plików cookie, odsyłamy do naszego oświadczenia dotyczącego plików cookie.
FlexVisie zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Dlatego ważne jest, aby okresowo sprawdzać oświadczenie o ochronie prywatności podczas korzystania z usług FlexVisie Uitzenden, aby mieć pewność, że posiadasz aktualną wiedzę na temat ochrony danych w ramach FlexVisie.
W ramach transmisji FlexVisie pan J.J. Meijer został powołany na stanowisko Inspektora Ochrony Danych. W każdej chwili możesz skontaktować się z nami w sprawie innych pytań, zastrzeżeń i/lub wątpliwości. Możesz również skontaktować się z panem J.J. Meijera. Chętnie Ci pomoże! Nr telefonu: 053-2068350 E-mail: jmeijer@flexvisie.nl

Osobisty kontakt

Jeśli masz pytania dotyczące naszych oświadczeń o ochronie prywatności, chętnie udzielimy Ci informacji. Nie wahaj się skontaktować z jednym z naszych oddziałów w Twojej okolicy.
No data was found